Praktisk

En lønbogholder/løncontroller udarbejder virksomhedens løn. Personen skal sørge for rettidig udbetaling af løn og indberetning til SKAT. Derudover skal en lønbogholder/løncontroller have indblik i reglerne og lovgivningen indenfor løn og personale. Denne viden kan du få på Lønkursus Del 1 - Grundlæggende løn og Lønkursus Del 2 - Udvidet løn.
For at lave løn, kræver det en grundlæggende viden om løn og personale. Uden den risikere du at lave fejl og udbetale forkert løn til dine medarbejdere. Du kan blive godt klædt på med vores kurser Lønkursus Del 1 - Grundlæggende løn og Lønkursus Del 2 - Udvidet løn.
Ja, selvfølgelig. Alle vores kurser afholdes let tilgængelig for alle. Det vil sige uden trapper, hvor alle kan komme frem.
Ja, du kan sagtens deltage. Du skal blot oplyse om du har behov for at medbringe en tegnsprogstolk. Du skal ikke betale ekstra for tolk. Lønkursus dækker også forplejning på dagen til tolken.
Ja, alle kursister får tilsendte en kopi af kursusmateriale (med egen noter) efter kurset.
Umiddelbart efter kursusafholdelse, får du tilsendt et elektronisk kursusbevis. Kursusbeviset kan blive tilknyttet din LinkedIn profil.
Nogle lønkurser kan du også tage som fjernundervisning, det vil fremgå af kursusbeskrivelsen.
Nej, på alle vores kursussteder er der fri parkering. Dog kan der være krav om at oplyse bilens registreringsnummer i receptionen.
Det er lidt forskelligt og vil fremgå af kursusbeskrivelsen. Til de fleste fleste lønkurser, vil der max. være 12 kursister.
Nej, desværre. Alle vores kurser er på dansk.