Tilmelding

Ja, selvfølgelig. Alle vores kurser afholdes let tilgængelig for alle. Det vil sige uden trapper, hvor alle kan komme frem.
Ja, du kan sagtens deltage. Du skal blot oplyse om du har behov for at medbringe en tegnsprogstolk. Du skal ikke betale ekstra for tolk. Lønkursus dækker også forplejning på dagen til tolken.
Nogle lønkurser kan du også tage som fjernundervisning, det vil fremgå af kursusbeskrivelsen.
Ja, du kan som udgangspunkt godt komme på venteliste, hvis et lønkursus er fyldt op. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Ønsker du at komme på venteliste på et fyldt kursus, skal du skrive en e-mail til tilmelding@lonkursus.dk med navn, telefon nr. samt hvilket kursus der er tale om.
Tilmelding til et lønkursus skal senest ske dagen før afholdelsesdatoen. Husk at der er begrænset antal pladser på hvert kursus. Det vil fremgå på kursussiden om der er fyldt op.
Nej, desværre. Alle vores kurser er på dansk.
Uanset hvilket lønsystem du benytter kan du deltage på alle vores kurser. Vi er uafhængig af lønsystemer og gennemgår den generelle lovgivning indenfor løn og personale.
Nej, som hovedreglen er private udbudte kurser ikke VEU-berettiget. Er du ledig, kan du kontakte din fagforening/a-kasse eller jobcenter og høre om mulighederne for tilskud.
Afmeldingsfristen er en måned før kursusstart, der kan du frit afmelde kurset. Ved afmelding 14 dage før kursusstart bliver 50% af kursusafgiften opkrævet. Ved senere afmelding faktureres hele kursusafgiften.
Nej, kun interesse omkring lønadministration. Det er ikke en forudsætning, at være beskæftiget med løn og personale for at deltage.