Kræver nogle kurser særlige faglige forudsætninger?

Nej, kun interesse omkring lønadministration. Det er ikke en forudsætning, at være beskæftiget med løn og personale for at deltage.